Milieu

Wateropname & zuivering:

Door het gebruik van natuurlijke vegetatie op het dak verbetert de wateropname capaciteit. Groendaken nemen meer dan 50% van het regenwater op en geven dit via verdamping weer af aan de atmosfeer.

De huidige waterafvoersystemen en riolen zijn niet langer berekend op de hoeveelheld regenwater die tijdens hevige stortbuien afgevoerd moeten worden. Doordat groendaken water opnemen en zo de afvoer van water vertragen wordt het rioleringsstelsel ontlast.

De vegetatiemat werkt als filter en neemt schadelijke bestanddelen uit het regenwater op zodat het water dat uiteindelijk afgevoerd wordt van betere kwaliteit is wat weer ten goede komt aan de waterzuiverings inspanning.

Ook is het mogelijk om dit vrijgekomen water anders op te vangen en te hergebruiken voor bijvoorbeeld bij (vaat)wasmachines en besproeiing van uw tuin.
Verbetering leefomgeving

Groendaken bieden in tijden van verstedelijking vervangende levensruimte voor plant, dier en mens. Groendaken dragen bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten: meer bloemen, vlinders en vogels.
Groendaken zien er mooi uit en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren Verbetering klimaat * Groendaken compenseren de CO2-uitstoot, doordat de planten CO2 opnemen
Door het relatief grote aandeel versteende oppervlak is het in steden altijd enkele graden warmer (het zogenaamde Urban Heat Island effect). Groendaken gaan deze opwarming van stedelijke omgeving tegen. Ze vermijden de warmteopstapeling van vastgehechte dakbedekking en warmteweerkaatsing.
Ook de energiebesparing door de isolerende werking van groendaken heeft een positieve invloed op het klimaat. Gunstig voor de gezondheid Hoe meer groendaken een stedelijke omgeving heeft, hoe groter het effect zal zijn op het welzijn van bewoners:
Groendaken verminderen de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een groendak werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.
Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen.
Groendaken maken steden aantrekkelijker
Groendaken verhogen de aantrekkelijkheid van steden doordat het aantal grote grijze oppervlakten verminderd wordt.