Buurtactie

Diverse gemeente stimuleren het burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving. Met deze actie kan u dus veel geld besparen en de kosten beperken
Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.
Goedkoper een Groendak door buurtacties.

Zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, is subsidiabel. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten met betrekking tot het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren. De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Samen met de buurt een project starten is ook aantrekkelijker voor jouzelf als individu, dit komt omdat er dan als gewoonlijk meer materialen worden gebruikt, waardoor de prijs per meter van de materialen  daalt.

Gebr. Rieken Groendaken VOF ondersteunt u graag in de aanleg van uw dakbedekking