Hoe groendaken regenwater beheersen en het rioleringssysteem helpen.

Een effectieve methode om de afvoer van regenwater te reguleren, is het gebruik van groendaken. Groendaken bieden niet alleen een prachtig uitzicht vanaf de grond voor uw huis of bedrijf, maar ze dragen ook bij aan de beheersing van regenwater en verminderen de vervuiling in het rioleringssysteem.

Een groendak bereikt dit door water op te vangen op het dak, in plaats van het rechtstreeks naar de straten en trottoirs van de stad te laten stromen, waarbij overstromingen en erosie ontstaan.

Groene daken dragen bij aan de beheersing van de afvoer van regenwater.

Naast hun rol in het reguleren van de stormwaterafvoer, verminderen groene daken ook de verwarmings- en koelingskosten. Ze bieden schaduw, waardoor de behoefte aan airconditioning afneemt, en absorberen warmte van zonlicht tijdens de zomermaanden, wat resulteert in lagere energierekeningen.

Groene daken kunnen helpen overstromingen te verminderen, bij regenval wordt het water op een groendak geabsorbeerd door de grond en de planten. Hierdoor wordt de hoeveelheid regenwater die in straten en riolen terechtkomt verminderd, wat de kans op overstromingen in uw buurt en stad verkleint. Bovendien fungeert een groendak als een natuurlijk filter voor verontreinigende stoffen, zoals meststoffen of herbiciden die worden gebruikt op nabijgelegen gazons of golfbanen.

Groene daken helpen het water te zuiveren voordat het in het riool terechtkomt, ze fungeren als een natuurlijk filter voor verontreinigende stoffen, zoals meststoffen of herbiciden die worden gebruikt op aangrenzende gazons of golfbanen. Groene daken dragen bij aan de zuivering van het water voordat het in het rioolstelsel terechtkomt.

Groene daken vormen een essentieel onderdeel van het stedelijke waterbeheerplan, omdat ze niet alleen overstromingen helpen verminderen, maar ook het water zuiveren voordat het in het riool terechtkomt. Dit gezuiverde water kan vervolgens worden hergebruikt in andere delen van uw huis of tuin, of zelfs verder worden gebruikt.

image

Natuurlijke daktuinen profiteren van het gewicht van het water doordat het helpt bij het absorberen van de kracht ervan, waardoor overstromingen worden voorkomen.

Groendaken zijn speciaal ontworpen om het gewicht van het water te kunnen dragen. Ze hebben het vermogen om stormwater op te vangen en af te voeren, zonder dat dit leidt tot overstromingen of erosie. Het water wordt geabsorbeerd door de bodem en vervolgens geleidelijk aan de atmosfeer afgegeven. Dankzij de bodem wordt ook erosie voorkomen, wat vooral bij hevige regenval een probleem kan vormen.

Daarnaast dienen groendaken ook als een effectieve manier om te voorkomen dat het water direct in het riool terechtkomt. Hierdoor wordt overbelasting van het rioolsysteem voorkomen, wat kan leiden tot overstromingen van huizen, bedrijven en straten.

Het ontwerp van een regentuin zorgt ervoor dat het water in de bodem infiltreert in plaats van op straten en trottoirs te verzamelen, wat anders erosie en overstromingen kan veroorzaken.

Regentuinen zijn ondiepe kuilen in de grond die regenwater opvangen. Ze worden beplant met moerasplanten die het water absorberen en zo erosie en overstromingen helpen voorkomen. Regentuinen vormen een uitstekende oplossing voor gebieden waar weinig ruimte is voor groendaken, aangezien ze bovenop bestaande bestrating kunnen worden aangelegd zonder dat deze verwijderd hoeft te worden.

image

Groene daken kunnen de vervuiling in regenriolen verminderen.

Groene daken kunnen de vervuiling van het regenwater verminderen.

Groendaken bieden een manier om de hoeveelheid vervuiling die in regenwater terechtkomt te verminderen. Ze bereiken dit door het regenwater op te vangen en vast te houden voor later gebruik, in plaats van het direct af te voeren naar nabijgelegen waterlichamen of rioleringssystemen. Op deze manier helpt het groendak om verontreiniging door afvloeiing te voorkomen. Dergelijke afvloeiing kan stoffen bevatten zoals olie, pesticiden en andere chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het aquatische leven als ze niet eerst worden gefilterd.

 

Planten en andere materialen filteren verontreinigende stoffen uit regenwater voordat het in het riool terechtkomt.

Natuurlijke daken hebben de eigenschap om water op te nemen, waardoor de kans op overstromingen en het wegstromen van regenwater wordt verminderd. De aanwezigheid van planten, aarde en andere materialen helpt bij het filteren van vervuilende stoffen uit het regenwater voordat het de riolering bereikt.

De vegetatie op uw groendak heeft de capaciteit om verontreinigende stoffen uit het water te verwijderen terwijl het door hun wortels en bladeren gaat. Vervolgens wordt schoon water teruggegeven aan de atmosfeer door middel van verdamping.

image

Groene daken vormen een methode om op een doeltreffende manier het stormwater te beheersen, waardoor overstromingen worden verminderd en het water wordt gezuiverd voordat het in het rioolstelsel terechtkomt.

Groene daken bieden een methode om op een effectieve manier het stormwater te beheersen, wat resulteert in verminderde overstromingen en een reiniging van het water voordat het het rioolstelsel bereikt.

Groene daken dragen bij aan het beheersen van de afvoer van regenwater door:

Door het verminderen van de hoeveelheid regenwater die van uw dak afstroomt, draagt u bij aan het voorkomen van overstromingen..
Op uw dak worden vervuilende stoffen gefilterd door de bodem, planten en mulch, voordat ze in nabijgelegen waterwegen of grondwatersystemen terechtkomen. Hierdoor wordt ons drinkwater beschermd. Meer informatie hierover is te vinden in onze blogpost over hoe groene infrastructuur bijdraagt aan het veilig houden van ons drinkwater.

 

Conclusie

Groene daken zijn een manier om stormwater te beheersen op een manier die overstromingen vermindert en het water helpt te reinigen voordat het in het riool terechtkomt.

Gebr. Rieken Groendaken VOF ondersteunt u graag in het aanleggen van uw dakbedekking