De voordelen en nadelen van groendaken in 2023

Groene daken zijn een goede manier om de biodiversiteit in steden te vergroten. Groene daken kunnen de afvoer van regenwater en het hitte-eilandeffect verminderen, maar ook de luchtverontreiniging doen toenemen (aangezien sommige planten vluchtige organische stoffen uitstoten).

Groene daken kunnen de luchtkwaliteit verbeteren

Groene daken kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.
Groene daken kunnen het hitte-eilandeffect verminderen.
Groene daken verminderen de afvoer van regenwater, wat overstromingen en erosie in steden helpt voorkomen.
Groene daken helpen tegen droogte door het verminderen van de hoeveelheid water die nodig is voor irrigatie, wat geld bespaart en de uitstoot van broeikasgassen vermindert van fossiele brandstoffen die gebruikt worden om water naar de gewassen te pompen (of te drinken).

Groene daken verminderen het stedelijk hitte-eilandeffect

Groene daken zijn koeler dan conventionele daken.

Groendaken verminderen het hitte-eilandeffect, dat wordt veroorzaakt doordat donkere oppervlakken meer zonlicht absorberen en hogere temperaturen veroorzaken dan lichtere. De extra hitte kan steden tot drie graden Celsius (5 graden Fahrenheit) warmer maken dan de omliggende landelijke gebieden, volgens NASA. Groendaken kunnen steden helpen afkoelen tijdens hittegolven, wanneer de temperatuur boven de 30 graden Celsius stijgt.

image

Groene daken kunnen stormwaterafvoer verminderen

Groene daken kunnen stormwaterafvoer verminderen door:

1. Het verminderen van de hoeveelheid water die van het dak afloopt. Dit vermindert de hoeveelheid water die moet worden behandeld voordat het weer in het milieu terechtkomt en vergroot de hoeveelheid water die ter plaatse kan worden hergebruikt.

2. Het vermogen van de vegetatie om regenwater te absorberen te vergroten, wat voorkomt dat het water tijdens zware stormen in riolen en rivieren terechtkomt.

3. Bescherming van de bodem tegen erosie, waardoor er minder sediment in de waterlopen terechtkomt. Groene daken kunnen ook stormwaterafvoer verminderen door: Het verminderen van de hoeveelheid water die van het dak afloopt. Dit vermindert de hoeveelheid water die moet worden behandeld voordat het weer in het milieu terechtkomt en vergroot de hoeveelheid water die ter plaatse kan worden hergebruikt. Het vermogen van de vegetatie om regenwater te absorberen te vergroten, wat voorkomt dat er tijdens zware stormen water in riolen en rivieren terechtkomt.

Groene daken zijn een goede manier om de biodiversiteit in steden te vergroten

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een ecosysteem. Het is een maatstaf voor het aantal aanwezige soorten en hun onderlinge interactie. Biodiversiteit kan op verschillende niveaus worden gemeten, van genen tot ecosystemen.

Wat biodiversiteit betreft, hebben steden doorgaans minder dan landelijke gebieden, omdat er minder soorten zijn die in stedelijke omgevingen kunnen overleven vanwege hun beperkte ruimte en middelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een gebied als Central Park in New York City of Hyde Park in Londen – twee iconische groene ruimten in hun respectievelijke steden – zul je meer vogels aantreffen dan wanneer je door bossen of velden in de buurt zou wandelen (omdat vogels niet veel ruimte nodig hebben).

Ecosysteemdiensten zijn voordelen die de natuur biedt en waar mensen elke dag gebruik van maken zonder het te weten: zaken als schone lucht, waterzuiveringssystemen, bestuiving, bodemvorming, nutriëntencyclus (d.w.z. voedingsstoffen die tussen planten circuleren).

Ook kan het groene dak beperkingen opleveren als het is geïnstalleerd met een bepaald type drainage- of bewateringssysteem dat niet gemakkelijk kan worden aangepast of vervangen. In dergelijke situaties kan het noodzakelijk zijn om het groene dak te verwijderen voordat renovaties of uitbreidingen kunnen plaatsvinden.

image

Groene daken kunnen helpen bij droogtebestendigheid

Een groen dak kan helpen tegen droogte. Uit een studie van het Lawrence Berkeley National Laboratory blijkt zelfs dat groendaken het waterverbruik in sommige gevallen met 50% kunnen verminderen. De reden hiervoor is de werking ervan: omdat planten meer zonlicht kunnen absorberen dan niet-levende materialen zoals asfalt, verbruiken ze meer van het beschikbare water uit regenval voordat er afspoeling plaatsvindt. Dit betekent minder behoefte aan irrigatie en minder waterverspilling!

Als u bovendien een groendak op uw terrein wilt aanleggen voor regenwaterbeheer (zoals veel gemeenten eisen), overweeg dan het gebruik van inheemse planten die zijn aangepast aan het plaatselijke klimaat, omdat ze kunnen gedijen met heel weinig regen of irrigatie en toch schaduw bieden bij warm weer.

Groendaken hebben nog vele andere voordelen, waaronder:

Verbetering van de luchtkwaliteit door het filteren van verontreinigende stoffen uit de atmosfeer. Vermindering van het energieverbruik omdat planten gebouwen koelen door schaduw te bieden en de absorptie van zonnestraling te verminderen. Waterbesparing door het verminderen van stormwaterafvoer en verdamping van zwarte oppervlakken. Het creëren van habitat voor vogels en insecten die anders niet zouden bestaan in stedelijke gebieden.

Ook kan het groene dak beperkingen opleveren als het is geïnstalleerd met een bepaald type drainage- of bewateringssysteem dat niet gemakkelijk kan worden aangepast of vervangen. In dergelijke situaties kan het noodzakelijk zijn om het groene dak te verwijderen voordat renovaties of uitbreidingen kunnen plaatsvinden.

image

Conclusie

Kortom, groene daken zijn een uitstekende manier om de luchtkwaliteit te verbeteren en het hitte-eilandeffect in steden te verminderen. Ze kunnen ook bijdragen tot een vermindering van de stormwaterafvoer en de droogtebestendigheid door de biodiversiteit in stedelijke gebieden te vergroten.

Aan deze voordelen zijn echter ook enkele nadelen verbonden. Groendaken vergen bijvoorbeeld meer onderhoud dan traditionele daken omdat er speciale planten of grassen nodig zijn die regelmatig water moeten krijgen.

Bovendien wonen sommige mensen niet graag in de buurt van een gebouw dat bedekt is met vegetatie omdat het hun zichtbaarheid kan verminderen of het hun moeilijker kan maken om zich in de stad te verplaatsen.

Gebr. Rieken Groendaken VOF ondersteunt u graag in het aanleggen van uw dakbedekking